اداره آموزش و پرورش شهرستان خرم بید
img1
شعار سال 96
اخبار
rss
بازدید رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل استان از طرح سند تقسیم کار ملی در خرم بید
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان خرم بی
جلسه کمیته هدایت تحصیلی شهرستان خرم بید
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان خرم بی
اعتکاف علمی دانش آموزان خرم بیدی در ایام تعطیلات نوروز 96
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان خرم بی
پایان کار ستاد اسکان میهمانان نوروزی شهرستان خرم بید
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان خرم بی
تقدیراز برترین های جشنواره خوارزمی در خرم بید
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان خرم بی
  
لینک های مفید1
اداره فناوری
اداره فناوری
سامانه هوشمند معلم
سامانه هوشمند معلم
خبر خوان'', hexadecimal value 0x1F, is an invalid character. Line 1, position 1.